www.8029.com > 影片评论 > 正文

影片平家物语:犬王的影评《600年》

编辑:米兔影评时间:2023-05-20

我个人理解友鱼对标的就是平家(1159-1185)由盛极衰戛然而止的诗篇。友鱼在船上看到长人脸的螃蟹是平家蟹,是1185年源平会战最后不愿被俘跳海的平家将士。友鱼和父亲去打捞的是三神器之一的天丛云剑,另外两个是八咫琼勾玉和八咫镜(类似传国玉玺)。安德天皇是权臣平清盛的孙子,第81代天皇,其父高仓天皇被外公平清盛软禁退位,从1180年起平家由盛极衰的序章拉开帷幕(对标友鱼和犬王去给当时足利义满(将军)表演),足利这个姓氏应该是之前在宇治桥会战里面出现代表平家军同盟的足利又太郎的后辈。

平家物语里面有一段:

娑罗双数之花色,显盛者必衰之真谛。骄奢者绝难长久,宛如春夜幻梦;横暴者必将覆亡,仿佛风前尘埃。

??平清盛发家史完全能对标友有乐队崛起史。

其祖父正盛,曾于藏人五位家下走,为国司执鞭坠镫;大藏卿为房任贺州刺史时,提拔其补缺检非所职司;修理大夫显季任播磨守时,又充其为马厩别当。故而入道之父忠盛蒙恩准予登殿之际,朝野上下,无不叹惜蓬壶之瑕瑾;内外俊彦,皆悲啼于马台之谶文也。忠盛虽展翅青云,扶摇直上,然世人皆轻之为茅屋*种,举凡惜名之武士,无人愿仕于其家。平治元年十二月,太上天皇感一战之功,破格恩赏,此后清盛高居相国之位,兼给兵仗。平家男子,或登三公台阶,或列宦海羽林;女子则备位中宫,或蒙宣忝为准后;群弟庶子,皆同步棘路;孙儿外甥,悉割竹符。九州尽其统领,百司任由进退;文武百官,视为奴仆。稍违其心,王侯顷刻入狱;片言逆耳,公卿转瞬囚监。是故,或为苟全性命,或为免一时之**,万乘之圣主,犹有面谗之媚;历代之家君,却致膝行之礼。豪夺代代相传之领地,上官惧而不敢言;强取亲王历世相承之庄园,天下惮于威权而不敢论。

为不知所谓的事物投入热情,甚至乎送上性命,你不认为这是疯狂的吗?确实,但这似乎亦可谓之为“爱”。

后续的我书没看完= =最后投海,平家断嗣,子孙永绝(对标友鱼砍手砍头,最后600年后的相遇就如繁华一梦。)

初次见面的场景太美了。

相关文章

XML 地图 | Sitemap 地图